Loading...
Skip to main content

Hội nghị tổng kết kinh nghiệm xét xử năm 2022

(01/11/2022 07:41)

Thực hiện Quy chế hoạt động của TAND tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 426/QĐ-TA ngày 27/12/2021, Kế hoạch số 21/KH-TA ngày 28/9/2022, ngày 31/10/2022 TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết kinh nghiệm xét xử năm 2022 trong Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Cà Mau.

Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo TAND tỉnh; Chánh tòa, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng TAND tỉnh; Chánh án TAND cấp huyện cùng với toàn thể Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Cà Mau. Hội nghị do đồng chí Hà Thanh Hùng - Chánh án TAND tỉnh, thay mặt Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh chủ trì Hội nghị.

image

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo TAND tỉnh đã thông qua nội dung một số báo cáo như: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo rút kinh nghiệm công tác kiểm tra nghiệp vụ Tòa án hai cấp và Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2023; Báo cáo rút kinh nghiệm công tác xét xử án Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Hôn nhân và gia đình năm 2022.

image

Bí thư Ban cán sự Đảng triển khai các văn bản

Kết hợp Hội nghị, Ban cán sự đảng triển khai các văn bản đến toàn thể Thẩm phán TAND hai cấp như: Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Triển khai Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Triển khai Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND (ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC, ngày 19/6/2017 của Chánh án TAND tối cao).

image

Chánh án TAND tỉnh kết luận tại Hội nghị

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Thanh Hùng kết luận một số nội dung mà lãnh đạo các đơn vị, Thẩm phán TAND hai cấp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất, Thẩm phán chủ động có kế hoạch giải quyết án, đặc biệt tập trung giải quyết các vụ án thụ lý từ ngày 01/10/2020 trở về trước; thụ lý án cần cẩn trọng hơn, phải xem xét đúng thẩm quyền, nội dung tranh chấp. Thứ hai, Chánh án TAND cấp huyện, Chánh tòa Tòa chuyên trách TAND cấp tỉnh chỉ đạo khắc phục những thiếu sót qua công tác kiểm tra nghiệp vụ năm 2022, tiếp tục thực hiện kiểm điểm hằng quý đối với Thẩm phán có án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan theo tinh thần Công văn số 317/CV-TA ngày 24/5/2022 của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh. Thứ ba, Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết án, thường xuyên trao dồi nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các văn bản tố tụng để phục vụ tốt hơn cho công tác giải quyết án, tránh đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân trong quá trình thực hiện tố tụng; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng công việc; cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm giải quyết án. Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải, đối thoại trong TAND. Thứ năm, thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng đảm bảo thực chất, sáng tạo, phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các đơn vị cần chủ động tìm giải pháp khắc phục những khó khăn trong công tác, đặc biệt trong tình hình thiếu biên chế Thư ký như hiện nay.

Nhật Thư (Ảnh: Duy Linh)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 223
cdscv