Loading...
Skip to main content

File toàn văn Công văn số 159/TA-TCCB,TT&TĐKT ngày 30/3/2022 của TAND tỉnh Cà Mau v/v thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2022

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 2. HD sơ tuyển năm 2022 (1).pdf Tải về
2 1. TB sơ tuyển năm 2022 (1).pdf Tải về
3 Mẫu 03 - Phiếu sơ tuyển.docx Tải về
4 Mẫu 02 - Lý lịch tự khai 2022.doc Tải về
5 Mẫu 4 - Giấy hẹn.doc Tải về
6 De an tuyen sinh nam 2022 .pdf Tải về
7 Mẫu 01 - Đơn Đk sơ tuyển vào Học viện Tòa án 2022.doc Tải về
8 Mẫu xác nhận dán niêm yết TB sơ tuyển.docx Tải về
Lượt xem: 38
cdscv