Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau

Địa chỉ:Số 7, đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại:02903.826.473
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

 • Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
 • 02903.857.559
 • thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
 • 0290.3605.686
 • Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
 • 0290.3602.626
 • Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
 • 0290.6277.919
 • Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
 • 0290.6277.999
 • Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
cdscv