Skip to main content

Video - Phóng sự hoạt động của tòa án

chitietvideo

Hội nghị bầu Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 05/11/2021 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

cdscv