Skip to main content
  • Tòa án nhân dân huyện U Minh tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (13/11/2019)

    Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, ngày 12/11/2019 TAND huyện U Minh mở phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử 02 vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nguyễn bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự và bị cáo Lê Hoàng Tâm bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.


  • Tòa án nhân dân huyện Thới Bình tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm (25/10/2019)


  • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người nghiện ma túy (22/10/2019)


  • “Ăn cắp quen tay, …” (22/10/2019)


  • Tội chồng tội! (10/10/2019)


  • Phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “cố ý gây thương tích” (01/10/2019)


cdscv