Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 14846 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lê Hoàng Nam, Lâm Văn Lam, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thanh Sang, Huỳnh Kim Chi. TAND Tỉnh Cà mau 19/04/2023 07:30
2 Ban quan lý các Cảng cá tỉnh Cà Mau - Lý Hoài Bắc. TAND Tp. Cà Mau 17/04/2023 13:30
3 Phùng Thanh Sang, Đặng Chí Hận, Phạm Phi Thuyền, Lê Văn Là, Đặng Phong. TAND Tỉnh Cà mau 14/04/2023 07:30
4 Lê Minh Hiếu. TAND H. Cái Nước 14/04/2023 07:30
5 Lê Thị Thu - Lâm Hoàng Ẩn. TAND Tp. Cà Mau 13/04/2023 13:30
6 Trần Thị Huê - Trần Ngọc Tiên. TAND Tp. Cà Mau 13/04/2023 13:30
7 Lê Hồng Sơn, Phan Thị Nga - Thái Minh Sủng. TAND H. U Minh 13/04/2023 08:00
cdscv