Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Hà Thanh Hùng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Bùi Thị Phương Loan

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Trần Trọng Nhân

Thứ hai
Ngày: 
16/12

Sáng

Dự Hội nghị tỉnh Trà Vinh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị tỉnh Trà Vinh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày: 
17/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tham gia HĐXX

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày: 
18/12

Sáng

Dự tập huấn tại Trường Chính trị

Tham gia HĐXX

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự tập huấn tại Trường Chính trị

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày: 
19/12

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày: 
20/12

Sáng

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Chiều

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Thứ bảy
Ngày: 
21/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày: 
22/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv