Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo từ ngày 09/01 đến ngày 15/01/2023

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Hà Thanh Hùng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Bùi Thị Phương Loan

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Trần Trọng Nhân

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thế Phương

Thứ hai
Ngày: 
09/01

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Thứ ba
Ngày:
10/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác huyện Thới Bình

Thứ tư
Ngày: 
11/01

Sáng

Xét xử án dân sự

Tham gia HĐXX

Xét xử án dân sự

Xét xử án dân sự

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác huyện Đầm Dơi

Đi công tác huyện Phú Tân

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày: 
12/01

Sáng

Xét xử án dân sự

Đi công tác huyện Cái Nước

Xét xử án dân sự

Xét xử án dân sự

Chiều

Đi công tác huyện

Trần Văn Thời

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày: 
13/01

Sáng

Tham gia HĐXX

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Chiều

Đi công tác huyện

Ngọc Hiển

Tham gia HĐXX

Đi công tác huyện

Cái Nước

Xét xử án dân sự

Thứ bảy
Ngày: 
14/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày: 
15/01

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

(Lịch công tác của Lãnh đạo có thể thay đổi).


cdscv