Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo từ ngày 26/9 đến ngày 02/10/2022

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Hà Thanh Hùng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Bùi Thị Phương Loan

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Trần Trọng Nhân

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thế Phương

Thứ hai
Ngày: 
26/9

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày:
27/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày: 
28/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án hành chính

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia HĐXX

Thứ năm
Ngày: 
29/9

Sáng

Dự họp tại Tỉnh ủy

Xét xử án dân sự

Xét xử án hình sự

Xét xử án hành chính

Chiều

Dự họp tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày: 
30/9

Sáng

Dự họp tại Tỉnh ủy

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Xét xử án dân sự

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày: 
01/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày: 
02/10

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

(Lịch công tác của Lãnh đạo có thể thay đổi).


cdscv