Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Hà Thanh Hùng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Bùi Thị Phương Loan

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Trần Trọng Nhân

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thế Phương

Thứ hai
Ngày: 
21/9

Sáng

Họp Ủy ban thẩm phán

Họp Ủy ban thẩm phán

Họp Ủy ban thẩm phán

Họp Ủy ban thẩm phán

Chiều

Họp Ủy ban thẩm phán

Họp Ủy ban thẩm phán

Họp Ủy ban thẩm phán

Họp Ủy ban thẩm phán

Thứ ba
Ngày: 
22/9

Sáng

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án hành chính

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày: 
23/9

Sáng

Dự Hội nghị tại UBND tỉnh

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Xét xử án hành chính

Chiều

Dự Hội nghị tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày: 
24/9

Sáng

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Xét xử án hình sự, dân sự

Tham gia HĐXX

Chiều

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Họp Hội đồng KH - SK

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày: 
25/9

Sáng

Dự Hội nghị tại

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Xét xử án KDTM

Xét xử án hình sự

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày: 
26/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày: 
27/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv