Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN
Đ/c Hà Thanh Hùng

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Bùi Thị Phương Loan

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Trần Trọng Nhân

Thứ hai
Ngày: 
17/02

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Chiều

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
Ngày: 
18/02

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Xét xử án hình sự

Chiều

Công tác huyện Phú Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
Ngày: 
19/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tham gia HĐXX

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
Ngày: 
20/02

Sáng

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Tham gia HĐXX

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
Ngày: 
21/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử án dân sự

Tham gia HĐXX

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy
Ngày: 
22/02

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật
Ngày: 
23/02

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ


cdscv