Skip to main content

Lịch tiếp công dân từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo trực

Địa điểm

1

Thứ 2

29/6/2020

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

2

Thứ 3

30/6/2020

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

3

Thứ 4

01/7/2020

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

4

Thứ 5

02/7/2020

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

5

Thứ 6

03/7/2020

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh


cdscv