Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2023

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ 2

09/01/2023

Nguyễn Thế Phương

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

2

Thứ 3

10/01/2023

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

3

Thứ 4

11/01/2023

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

4

Thứ 5

12/01/2023

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

5

Thứ 6

13/01/2023

Nguyễn Thế Phương

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

  

    (Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo có thể thay đổi)


cdscv