Skip to main content

Lịch tiếp công dân từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo trực

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ 2

21/9/2020

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

2

Thứ 3

22/9/2020

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

3

Thứ 4

23/9/2020

Nguyễn Thế Phương

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

4

Thứ 5

24/9/2020

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

5

Thứ 6

25/9/2020

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 


cdscv