Skip to main content

Lịch tiếp công dân từ ngày 05/7 đến ngày 09/7/2021

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo trực

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ 2

05/7/2021

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

2

Thứ 3

06/7/2021

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

3

Thứ 4

07/7/2021

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

4

Thứ 5

08/7/2021

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

5

Thứ 6

09/7/2021

Nguyễn Thế Phương

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 


cdscv