Skip to main content

Lịch tiếp công dân từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2021

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo trực

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ 2

18/01/2021

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

2

Thứ 3

19/01/2021

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

3

Thứ 4

20/01/2021

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

4

Thứ 5

21/01/2021

Nguyễn Thế Phương

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

5

Thứ 6

22/01/2021

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 


cdscv