Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân từ ngày 26/10 đến ngày 30/9/2022

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo trực

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ 2

26/9/2022

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

2

Thứ 3

27/9/2022

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

3

Thứ 4

28/9/2022

Nguyễn Thế Phương

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

4

Thứ 5

29/9/2022

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

5

Thứ 6

30/9/2022

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 


cdscv