Skip to main content

Lịch tiếp công dân ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo trực

Địa điểm

1

Thứ 2

16/12/2019

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

2

Thứ 3

17/12/2019

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

3

Thứ 4

18/12/2019

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

4

Thứ 5

19/12/2019

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

5

Thứ 6

20/12/2019

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh


cdscv