Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ CÀ MAU

Image
TRỊNH XUÂN TRÚC
Năm sinh: 1976
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN CÁI NƯỚC

Image
TRẦN THANH HIỀN
Năm sinh: 1977
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐẦM DƠI

Image
LIÊU CHÍ KHANH
Năm sinh: 1980
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN NGỌC HIỂN

Image
NGUYỄN A ĐAM
Năm sinh: 1982
Quê quán: Cái Nước, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN NĂM CĂN

Image
LÊ MINH KHÁNH
Năm sinh: 1976
Quê quán: Ngọc Hiển, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN PHÚ TÂN

Image
NGUYỄN VIỆT TRIỀU
Năm sinh: 1978
Quê quán: Trần Văn Thời, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN THỚI BÌNH

Image
TIÊU HỒNG PHƯỢNG
Năm sinh: 1972
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN U MINH

Image
DƯ THANH NGUYỄN
Năm sinh: 1978
Quê quán: U Minh, Cà MauCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Image
PHAN THANH HẢI
Năm sinh: 1976
Quê quán: Thới Bình, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ CÀ MAU

Image
PHẠM VIỆT TRUNG
Năm sinh: 1982
Quê quán: TP. Cà Mau, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ CÀ MAU

Image
LÊ THỊ KIM OANH
Năm sinh: 1978
Quê quán: Nho Quan, Ninh BìnhPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN CÁI NƯỚC

Image
TRẦN HOÀNG TUẤN
Năm sinh: 1984
Quê quán: Năm Căn, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN CÁI NƯỚC

Image
BÙI NGỌC HUYỀN
Năm sinh: 1982
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐẦM DƠI

Image
HỒ NGỌC YẾN
Năm sinh: 1983
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐẦM DƠI

Image
NGUYỄN VĂN CÀN
Năm sinh: 1973
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN NĂM CĂN

Image
NGUYỄN NGỌC ĐÍNH
Năm sinh: 1970
Quê quán: Thạnh Trị, Sóc TrăngPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN NĂM CĂN

Image
TRẦN QUỐC KIÊN
Năm sinh: 1981
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN PHÚ TÂN

Image
VÕ MINH LUÂN
Năm sinh: 1981
Quê quán: Trần Văn Thời, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN PHÚ TÂN

Image
NGUYỄN VĂN BÌNH
Năm sinh: 1972
Quê quán: Trần Văn Thời, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN U MINH

Image
BÙI VĂN VIỆT
Năm sinh: 1977
Quê quán: Trần Văn Thời, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN THỚI BÌNH

Image
VÕ QUỐC VĂN
Năm sinh: 1983
Quê quán: Thới Bình, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN THỚI BÌNH

Image
PHẠM KIM CƯƠNG
Năm sinh: 1985
Quê quán: U Minh, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN U MINH

Image
DƯƠNG MINH ÚT
Năm sinh: 1982
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Image
HỨA MINH HẢI
Năm sinh: 1977
Quê quán: Đầm Dơi, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Image
TỪ THANH NHUNG
Năm sinh: 1968
Quê quán: Trần Văn Thời, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN NGỌC HIỂN

Image
NGUYỄN MỸ PHƯƠNG
Năm sinh: 1983
Quê quán: Ngọc Hiển, Cà MauPHÓ CHÁNH ÁN TAND HUYỆN NGỌC HIỂN

Image
HUỲNH MINH TÍNH
Năm sinh: 1975
Quê quán: Tp. Cà Mau, Cà Maucdscv