Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.353

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.367

Hình sự

2.919

Dân sự

5.878

Hôn nhân và gia đình

73

Kinh doanh thương mại

58

Hành chính

59

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

999

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv