Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.770

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.217

Hình sự

5.006

Dân sự

8.897

Hôn nhân và gia đình

103

Kinh doanh thương mại

89

Hành chính

66

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.392

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv