Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.130

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

957

Hình sự

1.996

Dân sự

4.308

Hôn nhân và gia đình

56

Kinh doanh thương mại

49

Hành chính

53

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

711

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv