Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tòa án nhân dân tối cao

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.826

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.352

Hình sự

5.325

Dân sự

9.447

Hôn nhân và gia đình

111

Kinh doanh thương mại

90

Hành chính

67

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.434

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv