Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.399

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.637

Hình sự

3.501

Dân sự

6.878

Hôn nhân và gia đình

78

Kinh doanh thương mại

71

Hành chính

59

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.175

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv