Loading...
Skip to main content

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023

(18/05/2023 08:57)

Sáng ngày 17/5/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy TAND tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định trên các mặt công tác. Cấp ủy đảng tăng cường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị; chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các Tòa, Phòng, Văn phòng thường xuyên triển khai đến toàn thể đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị được nâng cao; nhất là cán bộ chủ chốt TAND tỉnh đã gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của TAND, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Đảng ủy, chi ủy, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của đơn vị,…để đảng viên, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác Hồ bằng những công việc cụ thể...

image

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng được trao tặng khen thưởng

Để ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích tiêu biểu của các đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao Giấy khen cho 31 tập thể và 42 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023. Trong đó, Đảng ủy TAND tỉnh có 01 tập thể là Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng và 01 cá nhân thuộc Chi bộ Tòa Hình sự TAND tỉnh được tặng Giấy khen.

  Nhật Thư (ảnh: Vũ Phong)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 69
cdscv