Loading...
Skip to main content

TAND huyện Phú Tân mở phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án dân sự

(04/04/2023 08:44)

Trong các ngày 31/3/2023 và ngày 03/4/2023, TAND huyện Phú Tân mở phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án dân sự giữa nguyên đơn bà Huỳnh Tuyết Mai với bị đơn ông Nguyễn Văn Lượm, bà Nguyễn Thị Hiền, bà Tiêu Việt Hoa, ông Nguyễn Thanh Việt, bà Trần Ngọc Vui về việc tranh chấp “Quyền sử dụng đất”.

Nội dung vụ án: 

Bà Huỳnh Tuyết Mai có phần đất diện tích 2.099 mtọa lạc ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, phần đất thuộc thửa số 7, tờ bản đồ số 8 được Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 720329 ngày 08/5/2015. Trên phần đất hiện có 03 hộ dân sinh sống trái phép và bà Huỳnh Tuyết Mai đang tranh chấp với họ. Nguồn gốc phần đất này là do bà Huỳnh Tuyết Mai được thừa kế từ cha bà Huỳnh Tuyết Mai là ông Huỳnh Văn Tây.

Vào cuối năm 1999, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ (nay là xã Phú Thuận), huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đưa xáng múc vào múc phần đất thuộc thửa 0009 khi đó có diện tích 4.300 m2 của bà Huỳnh Tuyết Mai làm công trình quy hoạch. Bà Huỳnh Tuyết Mai không đồng ý, nên tranh chấp giữa bà Huỳnh Tuyết Mai với Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ (nay là xã Phú Thuận), huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Quá trình giải quyết qua nhiều năm. Đến năm 2004, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ (nay là xã Phú Thuận), huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai một phần đất có diện tích 1.707 m2 thuộc thửa số 0009 trước đây. Đến năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau tiếp tục trả cho bà Huỳnh Tuyết Mai thêm 392 m2. Như vậy, sau hai lần trả lại thì Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai được tổng số là 2.099 m2 trong tổng số diện tích 4.300 m2 đất thuộc thửa 0009.

Vấn đề phát sinh là khi Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau giao trả lại phần đất diện tích 2.099 m2 nói trên cho bà Huỳnh Tuyết Mai thì trên phần đất này có 03 hộ dân đang sinh sống, đó là hộ ông Nguyễn Văn Lượm và bà Nguyễn Thị Hiền, hộ bà Tiêu Việt Hoa, hộ ông Nguyễn Thanh Việt và bà Trần Ngọc Vui. Mỗi hộ sử dụng khoảng 100 m2 đất (ngang 4m x dài 25m) và xây cất nhà trái phép trên phần đất mà bà Huỳnh Tuyết Mai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi nhận đất từ Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận, bà Huỳnh Tuyết Mai yêu cầu 03 hộ dân nêu trên di dời trả đất cho bà Huỳnh Tuyết Mai thì những hộ này cho rằng mua hợp pháp từ người khác nên không chịu di dời và tiếp tục chiếm ở cho đến nay.

Nay bà Huỳnh Tuyết Mai yêu cầu giải quyết: Buộc hộ ông Nguyễn Văn Lượm, bà Nguyễn Thị Hiền phải di dời nhà, trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai phần đất có diện tích 100 m2 theo đo đạc thực tế có diện tích 95,1 m2 tọa lạc ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Buộc hộ bà Tiêu Việt Hoa phải di dời nhà, trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai phần đất có diện tích 100 m2 theo đo đạc thực tế có diện tích 93,7 m2 tọa lạc ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Buộc hộ ông Nguyễn Thanh Việt, bà Trần Ngọc Vui phải di dời nhà, trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai phần đất có diện tích 100m2 theo đo đạc thực tế có diện tích 105,9 m2 tọa lạc ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

D:\Users\Admin\Desktop\TAND HUYEN PHU TAN XX RUT KINH NGHIEM DS 03-4-2023 618.jpg

Quang cảnh phiên tòa

Trên cơ sở đánh giá tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Tuyết Mai. Buộc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lượm, bà Nguyễn Thị Hiền, bà Nguyễn Thị Não di dời nhà, vật, kiến trúc trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc thực tế là 95,1 m2 tọa lạc tại ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Buộc hộ gia đình bà Tiêu Việt Hoa, ông Lâm Thanh Danh, ông Lê Minh Tý, ông Nguyễn Trọng Phúc di dời nhà, vật, kiến trúc trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc thực tế 93,7 m2 tọa lạc tại ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Buộc hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Việt, bà Trần Ngọc Vui, bà Nguyễn Kim Ngân, bà Nguyễn Ngọc Trân di dời nhà, vật, kiến trúc trả lại cho bà Huỳnh Tuyết Mai quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc thực tế 105,9 m2 tọa lạc tại ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Ngay khi kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Qua đó đã giúp các Thẩm phán, Thư ký học hỏi, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm, khắc phục được những hạn chế, thiếu sót, từng bước nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

                    Đoàn Thị Tú


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 166
cdscv