Skip to main content

Điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân Cụm thi đua số V

(22/10/2020 10:56)

Ngày 21/10/2020, Cụm thi đua số V - TAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và điển hình tiên tiến năm 2020 diễn ra tại TAND tỉnh Vĩnh Long – Cụm trưởng.

TAND 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long thuộc Cụm thi đua số V đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua, ngắn hạn, chuyên đề với mục tiêu bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể nhằm nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của những năm trước và thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong năm đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy các đơn vị trong Cụm tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác của ngành. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của Cụm đề ra và được khen thưởng các hình thức cao, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức của Cụm nhân rộng, học tập và noi theo.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đã vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình năm 2020, trong đó TAND tỉnh Cà Mau vinh dự có tập thể Văn phòng và cá nhân thuộc Văn phòng được vinh danh điển hình tiên tiến.

image

Các tập thể tiêu biểu điển hình tiên tiến

C:\Users\Admin\Desktop\DIEN HINH TIEN TIEN CUM V 618.jpg

Các cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến

Tú Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 74
cdscv