Skip to main content

Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cà Mau

(29/07/2020 15:43)

Ngày 28/7/2020, Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cà Mau lần thứ VI, năm 2020.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phối hợp với chính quyền, tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung trên diện rộng và có chiều sâu, phong trào thi đua ngành, nghề, chuyên đề khác được triển khai, duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Trong 5 năm qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên; các chỉ tiêu thực hiện hàng năm đều đạt và vượt nghị quyết đề ra, nhất là các chương trình lớn có ý nghĩa lan tỏa trong xã hội như: Chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, “Tết Sum vầy”, “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”, “Công trình - Sản phẩm – Phần việc mang tên Công đoàn” Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức lao động nghèo”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Chương trình “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”... cũng như các phong tào thi đua, khen thưởng do tổ chức công đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động đều đạt kế hoạch đề ra.

image

Các cá nhân được tuyên dương, điển hình tiên tiến

Qua đó, tuyên dương, điển hình tiên tiến cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực của phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, có 04 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 08 tập thể và 15 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 11 tập thể và 30 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 19 tập thể và 184 cá nhân nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh. Trong đó, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau vinh dự có 01 đoàn viên được nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh.

Tú Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 48
cdscv