Skip to main content

File toàn văn Công văn số 245/TA-TCCB,TT&TĐKT ngày 18/5/2020 v/v thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 Mẫu 01 - Đơn Đk sơ tuyển vào Học viện Tòa án.doc Tải về
2 173 TANDTC-HVTA.pdf Tải về
3 94 TB SƠ TUYỂN.PDF Tải về
4 Mẫu 02 - Lý lịch tự khai.doc Tải về
5 Mẫu 4 - Giấy hẹn.doc Tải về
6 Mẫu 03 - Phiếu sơ tuyển.doc Tải về
7 Mau xac nhan dan niem yet TB so tuyen.docx Tải về
Lượt xem: 41
cdscv