Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.469

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.181

Hình sự

4.888

Dân sự

8.761

Hôn nhân và gia đình

99

Kinh doanh thương mại

88

Hành chính

65

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.387

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv