Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tòa án nhân dân tối cao

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

21.004

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.546

Hình sự

6.133

Dân sự

10.546

Hôn nhân và gia đình

122

Kinh doanh thương mại

96

Hành chính

68

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.493

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv