Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tòa án nhân dân tối cao

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

20.965

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.540

Hình sự

6.111

Dân sự

10.540

Hôn nhân và gia đình

122

Kinh doanh thương mại

91

Hành chính

68

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.493

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv